Resum reunió PAH 24 gener

Ordre del dia:

 1. Nous Casos
 2. Seguiment de Casos
 3. Accions
 4. Valoració del Ple de l’Ajuntament
 5. Difusió
 6. Tresoreria
 7. Assessoria
 8. Valoració Assemblea PAH catalanes

1. Nous casos

Cas 1:

 Desnonat. Ha passat per serveis socials i càrites i no els ha servit de res. Mentrestant l’afectat està disposat a fer accions per donar visibilitat al seu cas i situació.

Cas 2:

Es tracta d’un cas especial i estrany, sense haver rebut anteriors avisos o comunicats es troba amb una comitiva judicial que ve a expropiar-li el pis, donant-li una ordre de desnonament per el 13 del pròxim mes. No presenta cap mena d’irregularitats en els pagaments de manera que fa tota la pinta de tractar-se d’un frau per part del propietari. L’afectat està d’acord en que el millor a fer és anar primer als jutjats, i la paralització del procés fins que li assignin un advocat d’ofici.

Cas 3:

Vol la dació en pagament però té el problema que el pis està a nom de familiars que no  vol perjudicar i el fet de tenir la hipoteca a nom seu i de la parella, els dos amb sou, complica el procés de la dació. L’únic que li ofereix el banc és re-financiació. Emplenarà el full de la pah reclamant la dació i veurem com prossegueix.

 2. Seguiment dels Casos

Cas 4:

Li han ofert un lloguer social que valora positivament, més un préstec personal que li convé, de manera que dimecres que ve firmarà. Una petita gran victòria.

Cas 5:

Li han ofert un lloguer social, demà es passarà per l’oficina per concretar exactament que és el que s’ofereix.

Cas 6:

Encara li falta documentació per entregar, a la pròxima cita reclamarà la dació en pagament. Dimecres va anar-hi i li van donar un full negant el reial decret. L’entitat li va dir que estudiaria altres opcions.

Cas 7:

Li segueixen reclamant el deute d’IBI que és a càrrec del banc segons el contracte firmat. El banc no li fa cas ni l’atenen al entrar oficina. Dos mesos ja sense dir res. Se li aconsella anar a la gestora, i exigir el full firmat conforme el deute va a càrrec del banc i no d’ell, que es quedi l’original i entregui còpia al banc.

Cas 8:

El mateix que el cas anterior.

3. Accions

Anirem a l’ajuntament i entrarem una instancia per registre, explicant la situació del cas 1 i exigint una solució i resposta – setmana que ve o la següent abans del pròxim ple.

Dijous que ve concretarem dia i convocarem mitjans.

El 16F és la manifestació general de la PAH que marcarà l’inici de la campanya scratch- senyalar directament els culpables, hi hem de ser com més millor.

Pròxima setmana iniciarem encartellaments. El Julià s’encarrega de demanar els cartells a la PAH bcn, de moment acordem 200 i més endavant ja veurem, tenim 3 setmanes per penjar-ne.

Dilluns a les 10 del matí  es queda per fer acompanyament al cas 3.

 4. Valoració ple de l’Ajuntament

Valorem positivament l’acció, va servir per augmentar visibilitat i el pròxim cop tractarem d’avançar-nos a les respostes tipus que manquen de contingut i salven les esquenes però no diuen res, elaborarem preguntes més directes.

5. Difusió

S’han imprimit 200 octavetes noves amb el nou local. L’Abdón i el Patricio han quedat per repartir-ne aquest dissabte matí i la resta s’endú plecs per repartir i posar en punts de venta de la ciutat.

*difusió 16F

6.  Comissió tresoreria

El pròxim dia reunirem tots els diners que falten, portarem llibreta per fer la gestió, i es decideix no assignar cap tresorer específic, gestió compartida.

 7. Assessoria

El pròxim dijous a les 19h aniran Marc, Darwin i Aïda a fer l’hora d’assessoria.

8. Valoració assemblea PAH catalanes

A valorar el pròxim dia.

Resum reunió PAH 17 de gener

Ordre del dia:

 1. Casos
 2. Accions
 3. Assemblea estatal
 4. Recordatori: Assemblea PAH catalanes
 5. Instància mocions sobre l’habitatge i moció plusvàlua.
 6. Ple de l’Ajuntament.
 7. Reunió amb el Síndic
 8. Inauguració seu ICV
 9. Difusió
 10. Economia

1. CASOS

Cas 1.

Li han demanat papers per negociar la compra-venta. Li donaran resposta divendres o dilluns. Si no li diuen res, està disposat a fer accions la setmana que ve.

Van trucar des de Rubí per a reobrir les negociacions. Per això hem suspès les accions d’avui.

Cas 2.

Li han ofert una compravenda . No sabem quina. Demà, dilluns o dimarts li fan l’oferta concreta. Si accepta, té hora amb al notari divendres. Dimarts va al banc a preguntar.

Cas 3.

Va demanar la dació i encara no ha obtingut resposta. Avui han anat a preguntar a l’oficina. Hi havia dos “segurates” a l’oficina. Sabien que hi aniríem. Diuen que el dilluns li donen la resposta. El banc s’ha passat el termini pel forro!

Cas 4.

Li ha arribat una carta dient li que poden embargar la nòmina. Va firmar una compra-venta en què el contracte deia que el banc es feia càrrec dels deutes (comunitat, IVI,..) que ara li reclamen. La directora de l’oficina de Cx (carrer Vilà) no l’atén per telèfon. Divendres va a l’oficina a preguntar.

2. ACCIONS

DIMECRES 16 a les 10h a Plaça de Sant Pere: acompanyem a l’afectat 1 i (si és necessari) a l’afectada  2 per demanar l’ oferta concreta de compra-venta. L’afectat 3 també anirà a la seva oficina a pressionar. La setmana que ve podem plantejar accions si no responen.

3. ASSEMBLEA ESTATAL

12 de gener. Hi va anar un membre de la plataforma. Hi havia xerrades informatives de diferents temes. Van avisar que les accions no fossin de tipus “vandàlic”. Hi ha membres d’altres PAH detinguts.

La següent és a Madrid. Hi haurien d’anar un o dos delegats de cada PAH. La PAH central pagarà part del transport amb els fons estalviats. La resta de PAH hauríem de fer activitats per recaptar diners.

Han donat una o dues dacions de mitjana per cada PAH a nivell estatal.

Es dura a terme una campanya de pressió individualitzada al diputats espanyols per a que firmin a favor de la ILP. Hi ha una llista amb el nom de tots i totes les diputades.

4. RECORDATORI ASSEMBLEA DE PAH CATALANES

19 de gener a la seu de PAH BCN.

10h Assemblea.

16h Formació d’assessorament jurídic. ÉS IMPORTANT QUE HI VAGI EL MÀXIM DE GENT POSSIBLE!!

5. INSTÀNCIA MOCIONS SOBRE L’HABITATGE / MOCIÓ SOBRE LA PLUSVÀLUA

El proper ple és el dilluns 21 de gener. No arribem a temps per entregar les mocions.

Hem de tenir redacta la moció com a molt tard pel 10 de febrer per a donar-la als partits i que ells la presentin al ple de febrer.

La CUP ha retirat la moció que tenia preparada en què demanava que l’ajuntament assumís la plusvàlua. ICV li ha fet esmenes per a millorar-la. Es demanarà, finalment, que la plusvàlua l’assumeixi el banc i que l’ajuntament només subvencioni a persones mai a entitats bancàries.

Com a PAH redactarem una moció incloent tots els punts: que la plusvàlua l’assumeixi .

6. PLE DE L’AJUNTAMENT:

Anem al proper ple al torn de precs i preguntes. No ens han donat solució a cap dels temes plantejats l’última vegada.

Quedem  DILLUNS 21 A LES 18.30h a l’Ajuntament. MÀXIMA ASSITÈNCIA POSSIBLE I AMB LA SAMARRETA!

Llegirem un text sobre els següents punts al ple.

–          Mesa sobre l’habitatge. No ens han dit res.

–          Falta d’espai per a les reunions.

–          Més pisos de protecció oficial. Només es destina un 3% i la llei contempla fins el 10%.

–          Ampliació dels criteris del que es considera “emergència social”.

7. REUNIÓ AMB EL SÍNDIC.

Ahir van fer la reunió amb el síndic. Es va posar en contacte amb serveis socials. Vam proposar que ss mediessin les reunions dels afectats amb el banc.  Serveis socials no es veuen capacitats per a fer-ho. Se li enviarà un informe amb un resum de tots els casos.

8. INAUGURACIÓ SEU ICV

El 8 de febrer inauguren la nova seu (on estem). Faran parlaments el Joan Herrera i militants històrics. Ens proposen que la PAH faci un parlament.  De moment, ho rebutgem perquè no creiem que la PAH hagi d’intervenir en actes de partits. Hi estem convidats igualment.

9. DIFUSIÓ.

No venen nous casos. Falta difusió. Fem noves octavetes. Imprimim 1000 còpies. La setmana que ve concretem grups per a repartir-les. També es proposa posar un rètol de la PAH a la porta de la seu, de cara al carrer.

10.  ECONOMIA:

No tenim responsable d’economia. A la caixa tenim 325-20€ (que s’emporta l’Aïda per a fer octavetes). Hi ha gent que té diners de la PAH a casa. Haurien d’estar tots junts i comptabilitzar-los. QUE TOTHOM PORTI ELS DINERS QUE TÉ DE LA PAH LA SETMANA QUE VE!

Resum reunió 9 de gener 2013

ACTA PAH 9 DE GENER 2013

Ordre del dia

 1. Casos
 2. Acció Catalunya Caixa central (BCN)
 3. Accions a Sant Cugat
 4. Assemblea estatal de PAH
 5. Recompte de signatures
 6. Assemblea PAH catalanes
 7. Assessorament
 8. Mocions sobre el dret a l’habitatge
 9. Moció de la plusvàlua

1. CASOS.

Abdon i Patricio. Van reunir-se amb el síndic. Valoració positiva. Li van entregar els documents. El síndic escriurà a l’ajuntament per a concertar una reunió amb l’Ajuntament i els afectats.  Esperarem notícies del síndic.

2. ACCIÓ CATALUNYA CAIXA CENTRAL (BCN)

Les accions seguiran la setmana que ve. Hi havia unes 300 persones. Valoració positiva.

3. ACCIONS A SANT CUGAT

– Dijous a les 16h acompanyem al Patricio a demanar la dació a l’oficina de Cx de c/Lluis Companys.

– ACCIÓ DESCONVOCADA!  Acció a l’oficina de Pere San de Catalunya Caixa per demanar una solució immediata als afectats. Ens estan prenent el pèl.

4. ASSEMBLEA ESTATAL PAH

12 de gener a la seu de PAH BCN.

Hi van el Diego i l’Abdon.

5. RECOMPTE DE FIRMES

Hem d’enviar el nombre de firmes recollides abans del 14 de gener a l’Adrià de la PAH de Bcn.

6. ASSEMBLEA DE PAH CATALANES

19 de gener a la seu de PAH BCN.

10h Assemblea.

16h Formació d’assessorament jurídic.

7. ASSESSORAMENT

No funciona. Falta difusió i formació dels membres de la PAH per tal de poder assessorar. Hauríem d’anar a la formació jurídica de Bcn i anar a assessoraments d’altres PAH. La formació és imprescindible per a que la PAH tiri endavant.

Altres assemblees PAHs Vallès:

Rubi – dilluns a les 18h  a la CGT.

Terrassa – dimarts

Sabadell – dimecres

8. MOCIONS SOBRE EL DRET A L’HABITATGE

El Narcís ha agafat de model el text d’un altre ajuntament per a demanar  revisió de totes les mocions aprovades sobre el dret a l’habitatge.

Proposta d’acció futura: entrar moltes instàncies a la vegada. Ho parlem la setmana que ve.

9. MOCIÓ PLUSVÀLUA

CUP i ICV presenten una moció demanant la subvenció per a la plusvàlua. La podríem presentar nosaltres. Te poca incidència que la presentem nosaltres però estaria bé que hi anéssim amb les samarretes i que ens queixéssim al torn de preguntes. Podem parlar de la mesa de l’habitatge. Ho parlem la setmana que ve.